Xuất xứ hàng hóa

Tất cả sản phẩm của Dahu đều được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng.

Khi giao hàng chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ cùng với CO, CQ của lô hàng.

Đây là ví dụ về CO, CQ được cung cấp chính hãng từ DELTA:

xuất xứ hàng hóa CO